top of page

Om BIGAB GROUP

BIGAB Group AB påbörjade sin verksamhet 2011 i Göteborg och har sedan dess vuxit markant. Bolaget har idag ca 30 anställda (tillsammans med systerföretaget Bigab Entreprenad AB) och har ett flertal samarbeten med större och välkända företag i regionen (både privata och offentliga aktörer). Bigab Group AB arbetar i huvudsak inom Byggsektorn och inom Kompetensförsörjning. Bigab Group AB erbjuder Kompetensförsörjning (rekrytering- och bemanningstjänster) inom Bygg, Fastighet, Teknik & Administration i Västsverige.

Vårt arbete utförs på ett miljövänligt sätt. Det är viktigt för oss att ha fokus på kvalitet, dels för miljöns, våra kunders och vår personals skull.Av det skälet så arbetar vi enligt en miljöpolicy och kvalitetspolicy. För att kunna uppfylla våra policys så innehar vi också olika behörigheter, som är av betydelse inom branschen.

Vi är lika måna om vår personal och har ett nära samarbete med ett flertal olika fackliga organisationer. Detta för att kunna ge våra anställda de bästa förutsättningarna på arbetsmarknaden. Detta är även viktigt för att kunna ge så korrekta priser som möjligt i både upphandlingar samt övriga prissättningar. Vi arbetar således med privata aktörer och offentliga myndigheter och deltar i i en rad olika upphandlingar (både kommunala och statliga). Vi har under åren utfört ett flertal mellanstora och stora tilldelade projekt (ramavtal). Välkomna!

Alexander Kasberger

Delägare BIGAB GROUP AB

Byggarbetsplats
renovering
bottom of page