Om BIGAB GROUP

BIGAB startades 2011 i Göteborg och har sedan dess växt. Vi har idag ca 30 antal anställda och många samarbeten med större företag. 

Vårt arbete utförs på ett miljövänligt sätt. Det är viktigt för oss att ha fokus på kvalitet, dels för miljöns, våra kunders och vår personals skull.

Av det skälet så arbetar vi enligt en miljöpolicy och kvalitetspolicy.

För att kunna uppfylla våra policys så innehar vi också olika behörigheter, som är av betydelse inom branschen.

Vi är minst lika måna om vår personal och har ett nära samarbete med ett flertal olika fackliga organisationer. Detta för att kunna ge våra anställda de bästa förutsättningarna på arbetsmarknaden med fackliga avtal.

Alexander Kasberger

Delägare BIGAB GROUP AB

Byggarbetsplats
renovering