top of page

Miljöpolicy

Vi värnar om miljön och har en miljöpolicy som vi följer.Tillsammans med anställda, leverantörer och kunder ska vi bedriva ett säkert miljöarbete.

 • Allt papper som slängs skall återvinnas.

 • Alla kemiska produkter och metaller skall om möjligt återvinnas eller slängas i utvalda container.

 • Resor skall utföras med tåg om möjligt.

 • Kollektivtrafiken inom Göteborg ska om möjligt vara första valet.

 • Datorer ska stängas av eller i standby läge om nödvändigt.

 • Belysning, lampor och andra elektriska apparater ska stängas av vid arbetsdagens slut om inget annat föreligger så som inbrottslarm m.m.

 • Vid nyanställning ska personalen informeras om vår miljöpolicy.

Vi har gjort en miljöutredning för att på så sätt se vilken miljöpåverkan företagets verksamhet har.

Sammanfattning

 • BIGAB ska ha ett kretsloppstänkande och miljötänkande som genomsyrar den dagliga verksamheten.

 • Effektivisera energianvändningen.

 • Minimera mängden avfall.

 • Minimera förbrukningen av råvaror.

 • Ställa krav på leverantörer och samarbetspartners.

 • Ständigt förbättra miljöarbetet.

Ladda ner vårt Miljöintyg genom att klicka på återvinningssymbolen.

återviinn.gif
bottom of page