top of page

Kvalitetspolicy

Vi arbetar ständigt mot högre kvalitet. För att säkerställa god kvalitet, har vi skapat ett kvalitetsledningssystem att arbeta efter. Detta verktyg används för att mäta, kontrollera och utveckla kvaliteten i vårt arbete. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

  • Långsiktiga kundrelationer

  • Hög kompetens

  • Öppen och rak kommunikation och motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst

  • Ständig förbättring

Det är vår policy att enbart tillhandahålla tjänster med rätt kvalitet. Tjänsterna skall överensstämma med kundens förväntningar, behov och avtal och vi kommer alltid ha kunden i fokus.

Ett steg i det innebär att vi kontinuerligt utbildar vår personal och utvecklar vårt kunnande. Genom detta erhåller vi ett flertal behörigheter. Detta för att du som kund skall känna en trygghet inför ditt projekt.

Byggnadsarbetare på arbetsplatsen
Takläggare i arbetslivet
bottom of page