Tillbaka till Avslutade projekt

Skärmtaksbyte i Rannebergen

För Bostadsbolaget har vi utfört skärmtaksbyte på 2000 m2 samt stomkompletteringar.
Detta har varit fördelat på 9 hus med 13 balkonger per huskropp.
Vi tackar Bostadsbolaget för denna upphandling och hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

 

Skarmtaksbyte i Rannebergen 1.

Skarmtaksbyte i Rannebergen 2.

Skarmtaksbyte i Rannebergen 3.

Skarmtaksbyte i Rannebergen 4

Skarmtaksbyte i Rannebergen 5.

Skarmtaksbyte i Rannebergen 6.

Skarmtaksbyte i Rannebergen 7.

Skarmtaksbyte i Rannebergen 8.