Tillbaka till Avslutade projekt

SKANSKA – Facility

Skanska bygger för närvarande Göteborgs i särklass, mest vattennära hotell ute vid Lindholmen som ska stå klart för öppning våren 2013. Där har våra medarbetare från vår facilityavdelning arbetat aktivt.