Tillbaka till Avslutade projekt

Restaurang 3:an blir Franke´s

Här på restaurang 3:an som snart blir Franke´s renoverar vi toaletter och en del av restaurangen.
Till våren kommer vi även att utföra en större renovering av restaurangen där vi tar ner bärande väggar och öppnar upp hela restaurangen med ny position för baren.

Restaurang 3:an blir Franke´s.

Restaurang 3:an blir Franke´s.

Under renoveringen av toaletterna och en del av restaurangen.

Pågående renovering av Restaurang Franke´s.

2013-02-21 12.26.40

Innan rivning av bärande väggar.

Innan rivning av bärande väggar.

Innan rivning av bärande väggar.

Innan rivning av bärande väggar.

Innan byte av nytt fönsterparti och flytt av bar.

Innan byte av nytt fönsterparti och flytt av bar.

Innan flytt av bar och montering av ny bar.

Innan flytt av bar och montering av ny bar.

Rivning av tegelvägg.
Rivning av tegelvägg.

Projektet är nu avslutat och Restaurang 3:an har blivit Franke´s! Restaurang Franke´s är klar! Restaurang Franke´s är klar!