Tillbaka till Avslutade projekt

Gårdstensbostäder – Fönsterbyte

För Gårdstensbostäder utför vi fönsterbyte och PCB sanering på 3 fastigheter.
Arbetet omfattar ca 300 fönster som saneras och byts ut.
Vi tackar Gårdstensbostäder för förtroendet och hoppas på ett gott samarbete.