Tillbaka till Projekt – Företag

Avslutade projekt

Dessa projekt är avslutade.

SEFA Änglagården

BIGAB AB utökar samarbetet och hjälper SEFA betong med Änglagårdsprojektet. Här bemannade vi upp med betongare, armerare och formsnickare. Vi tackar för förtroendet och hoppas på långt samarbete.

Yttertaksrenovering på Träkilsgatan

Vecka 34 startade Bigab AB en yttertaksrenovering på Träkilsgatan om 3600 m2. Renoveringen omfattade byte av råspont, takpapp och tillhörande plåtarbeten. Vi tackar Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag för denna upphandling och hoppas på fortsatt gott samarbete.

Innergård – Linné

På Lilla Risåsgatan / Djupedalsgatan i Göteborg arbetar våra medarbetare med att bygga om en innergård. Klicka på pilarna för att bläddra bland bilderna. Klicka på respektive bild för att förstora och klicka igen för att stänga ner förstoringen.

SKANSKA – Facility

Skanska bygger för närvarande Göteborgs i särklass, mest vattennära hotell ute vid Lindholmen som ska stå klart för öppning våren 2013. Där har våra medarbetare från vår facilityavdelning arbetat aktivt.

Restaurang 3:an blir Franke´s

Här på restaurang 3:an som snart blir Franke´s renoverar vi toaletter och en del av restaurangen. Till våren kommer vi även att utföra en större renovering av restaurangen där vi tar ner bärande väggar och öppnar upp hela restaurangen med ny position för baren. Under renoveringen av toaletterna och en del av restaurangen. Innan rivning …

Skärmtaksbyte i Rannebergen

För Bostadsbolaget har vi utfört skärmtaksbyte på 2000 m2 samt stomkompletteringar. Detta har varit fördelat på 9 hus med 13 balkonger per huskropp. Vi tackar Bostadsbolaget för denna upphandling och hoppas på ett fortsatt gott samarbete.  

Takrenovering på Hunnebohemmet

Nu avslutar vi takbytet på Hunnebohemmet och tackar Sotenäs kommun för ett gott samarbete. Projektet avslutades utan anmärkningar och vi vill tacka alla vår UE som gjort ett bra jobb.

Gårdstensbostäder – Fönsterbyte

För Gårdstensbostäder utför vi fönsterbyte och PCB sanering på 3 fastigheter. Arbetet omfattar ca 300 fönster som saneras och byts ut. Vi tackar Gårdstensbostäder för förtroendet och hoppas på ett gott samarbete.

Glasbergets förskola

Glasbergets Förskola ska få nytt tak och ny fräsch fasad. Start augusti till och med oktober månad. Vi tackar Mölndals Stad för uppdraget och hoppas på ett gott samarbete.

Hembygdsmuseet i Mölndal

Nu avslutar vi projekt Hembygdsmuseet i Mölndal och tackar Mölndals Stad för jobbet.