Tillbaka till Om oss

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Vi värnar om miljön och har en miljöpolicy som vi följer.Tillsammans med anställda, leverantörer och kunder ska vi bedriva ett säkert miljöarbete.

 • Allt papper som slängs skall återvinnas.
 • Alla kemiska produkter och metaller skall om möjligt återvinnas eller slängas i utvalda container.
 • Resor skall utföras med tåg om möjligt.
 • Kollektivtrafiken inom Göteborg ska om möjligt vara första valet.
 • Datorer ska stängas av eller i standby läge om nödvändigt.
 • Belysning, lampor och andra elektriska apparater ska stängas av vid arbetsdagens slut om inget annat föreligger så som inbrottslarm m.m.
 • Vid nyanställning ska personalen informeras om vår miljöpolicy.

Vi har gjort en miljöutredning för att på så sätt se vilken miljöpåverkan företagets verksamhet har.

Sammanfattning

 • BIGAB ska ha ett kretsloppstänkande och miljötänkande som genomsyrar den dagliga verksamheten.
 • Effektivisera energianvändningen.
 • Minimera mängden avfall.
 • Minimera förbrukningen av råvaror.
 • Ställa krav på leverantörer och samarbetspartners.
 • Ständigt förbättra miljöarbetet.
Ladda ner vårt Miljöintyg genom att klicka på återvinningssymbolen.