Tillbaka till Om oss

Behörigheter

Vi innehar olika behörigheter. Läs om våra behörigheter och vad de innebär.

Byggkeramikrådet – Branschorganisationen för kakel, klinker och plattsättning. BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Bygg-Sverige” ansedda som riktlinjer för fackmannamässigt arbete inom området. Ni hittar vårt behörighetsbevis här. 

PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet.

 

 

Vi har tilldelats saneringstillstånd av Arbetsmiljöverket och arbetar redan med flera projekt. Vi har även rivningsentreprenader och personal att hyra ut till samma arbetsområden och våra samarbetsparters.

 

 ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

 

Auktoriserad Serviceentreprenör

Auktorisationen är skapad av Almega Serviceentreprenörerna för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

 

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.