Om oss

Vårt arbete utförs på ett miljövänligt sätt. Det är viktigt för oss att ha fokus på kvalitet, dels för miljöns, våra kunders och vår personals skull.

Av det skälet så arbetar vi enligt en miljöpolicy och kvalitetspolicy som ni kan läsa mer om under respektive länk.

För att kunna uppfylla våra policys så innehar vi också olika behörigheter, som är av betydelse inom branschen.

Vi är minst lika måna om vår personal och har ett nära samarbete med ett flertal olika fackliga organisationer. Detta för att kunna ge våra anställda de bästa förutsättningarna på arbetsmarknaden med fackliga avtal.

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY Vi värnar om miljön och har en miljöpolicy som vi följer.Tillsammans med anställda, leverantörer och kunder ska vi bedriva ett säkert miljöarbete. Allt papper som slängs skall återvinnas. Alla kemiska produkter och metaller skall om möjligt återvinnas eller slängas i utvalda container. Resor skall utföras med tåg om möjligt. Kollektivtrafiken inom Göteborg ska om …

Kvalitetspolicy

Vi arbetar ständigt mot högre kvalitet. För att säkerställa god kvalitet, har vi skapat ett kvalitetsledningssystem att arbeta efter. Detta verktyg används för att mäta, kontrollera och utveckla kvaliteten i vårt arbete. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är: Långsiktiga kundrelationer Hög kompetens Öppen och rak kommunikation och motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst Ständig förbättring Det är vår …

Behörigheter

Vi innehar olika behörigheter. Läs om våra behörigheter och vad de innebär. Byggkeramikrådet – Branschorganisationen för kakel, klinker och plattsättning. BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Bygg-Sverige” ansedda som riktlinjer …

Fackliga avtal

Vi har ett nära samarbete med ett flertal olika fackliga organisationer för att kunna ge våra anställda de bästa förutsättningarna på arbetsmarknaden. Här kan ni se vilka fackförbund som vi är anslutna till.