Tillbaka till Företagskunder

Kundenkät

Vi har kontinuerligt en hel del pågående projekt och här kan du läsa vad en del av våra kunder har sagt då vi har ställt följande två frågor för att få en bättre bild av hur våra kunder uppfattar oss.

Kålltorps Byggnads AB.

1. Hur tycker ni att samarbetet har fungerat och kan ni lyfta fram något som har varit extra bra eller positivt?
Svar: BRA.
2. Kan ni tänka er att fortsätta samarbeta med BIGAB och varför?
Svar: JA, när behov uppstår.

Claes Samuelsson – Kålltorps Byggnads AB

Dextera.

1. Hur tycker ni att samarbetet har fungerat och kan ni lyfta fram något som har varit extra bra eller positivt?
Svar: En alltid stark vilja att lösa problem och hjälpa till. Serviceanda.
2. Kan ni tänka er att fortsätta samarbeta med BIGAB och varför?
Svar: Vi ser fram emot ett förbättrat samarbete i kommande projekt.

Fredrik Nielsen – Dextera Bygg AB

NCC.

1. Hur tycker ni att samarbetet har fungerat och kan ni lyfta fram något som har varit extra bra eller positivt?
Svar: Vi tycker samarbetet med BIGAB fungerar bra. Snabba svar på förfrågningar, väl utförda arbeten. Som totalentreprenör vill man dock att priset man får är fast och inte förändras vid utförandet.
2. Kan ni tänka er att fortsätta samarbeta med BIGAB och varför?
Svar: Vi kommer fortsätta samarbetet med BIGAB när vi har behov av era tjänster.

Hans Fransson – Platschef – NCC

AF-gruppen.

1. Hur tycker ni att samarbetet har fungerat och kan ni lyfta fram något som har varit extra bra eller positivt?
Svar: Vårt samarbete med BIGAB har fungerat mycket bra. Personalen ställer upp och jobbar där det behövs och levererar efter de höga förväntningar som vi har.
2. Kan ni tänka er att fortsätta samarbeta med BIGAB och varför?
Svar: Vi ser fram emot ett fortsatt arbete på kommande projekt.

Carl Lorentzon – Byggnadsledare – AF-bygg

Rydlers Bygg.

1. Hur tycker ni att samarbetet har fungerat och kan ni lyfta fram något som har varit extra bra eller positivt? 
Svar: Fungerade bra på Frufällan i Borås, städ.
2. Kan ni tänka er att fortsätta samarbeta med BIGAB och varför? 
Svar: Ja, rätt kompetens till rätt prisbild är alltid efterfrågat.

Carl-Johan ”Calle” Augustsson – Rydlers Bygg

SEFA betong AB.

1. Hur tycker ni att samarbetet har fungerat och kan ni lyfta fram något som har varit extra bra eller positivt? 
Svar: Jag tycker att det har funkat bra. Ni hade bra gubbar från Slovenien. Dom var bra på att jobba, hade kunskap och visade en grymt bra social kompetens.
2. Kan ni tänka er att fortsätta samarbeta med BIGAB och varför? 
Svar: Får vi Peters gubbar igen så visst.

Henrik Johansson – Platschef – SEFA Betong AB